DIVIZIA POMPIERI CIVILI

 Prin Serviciul privat de pompieri Civili, compania INSTAL MONTAJ FIRE SOLUTIONS S.R.L.  ofera urmatoasele servicii :

Consultanta si instructaj situatii de urgeta :
• Instructajul salariatilor – periodic / la angajare / lunar la locul de munca
• Pregatirea tematicii corespunzatoare fiecarui loc de munca
• Intocmirea DOSARULUI PSI
• Fisele de instructaj PSI
• Coordonarea activitatii de Aparare Impotriva Incendiilor
• Organizarea instruirii personalului
• Planificare si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu
• Verificarea modului de aplicare a legislatiei in cadrul companiei
• Asistenta de specialitate cu ocazia controalelor executate de autoritati pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Documentatie specifica situatii de urgenta pentru un obiectiv dat
• Scenariu de securitate la incendiu : cuprinde descriere, planuri evacuare, masuri
• Documente de organizare a activitatilor pentru prevenire si stingere a incendiilor  pentru locatia in cauza si include :
- Stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor pentru apararea impotriva incendiilor
- Instructiuni de aparare impotriva incendiilor
- Reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului
- Masuri speciale de aparare impotriva incendiilor
- Numirea cadrului tehnic pe linia prevenirii si stingerii incendiilor
• Documente specifice apararii importriva incendiilor:
- Fisa obiectivului
- Organizarea interventiei la locul de munca
- Plan de protectie impotriva incendiilor

Supraveghere si interventie in situatii de urgenta cu autospeciale si personal PSI

INSTAL MONTAJ FIRE SOLUTIONS S.R.L. are in dotare o autospeciala de interventie cu apa si spuma, cu ajutorul careia poate asigura 24 de ore din 24 de ore interventia in caz de incendii sau alte situatii de urgenta, fiind incadrata cu personal calificat potrivit reglementarilor in vigoare.

Supravegherea si interventia in situatii de urgenta se poate asigura de asemenea printr-un abonament lunar, acesata insemnand prezenta in locatie a minim unui echipaj cu echipament specific de interventie stins incendiu.